Optagelse

Bliv sanger i Århus Koncertkor

Nye sangere med en god sangstemme og et vist nodekendskab er altid velkomne i koret.

Vi søger nye herrestemmer!

Vi forventer af alle vores sangere, at de møder op med engagement og godt humør. Der er mødepligt til vores koraftener og de ekstra prøver op til en koncert. Det plejer ikke at være et problem. Det er lysten, der driver værket!!

Hvis du vil være med i koret, starter du med at synge med i koret et par gange, hvorefter du afgør, om du vil til optagelsesprøve. Et lille udvalg – bestående af dirigent, formand og næstformand – vil høre dig på flere områder:

  • Først skal du synge én af flg. salmer: "I østen stiger solen op", "Dejlig er jorden" eller "Den signede dag med fryd vi ser". Vi sørger for akkompagnement på klaver.
  • Bagefter vil der være nogle forskellige øvelser til at demonstrere din stemmes omfang og evner.

Det hele tager omkring 10 minutter og foregår i en afslappet atmosfære.

Hvis du kan tilbyde Århus Koncertkor en god sangstemme og et godt engagement, skal du ikke holde dig tilbage! Som udgangspunkt optages dog ikke nye medlemmer over 60 år.

Kontakt korets formand pr. telefon eller e-mail 

Vi glæder os til at høre fra dig!